Otkup i reciklaža kablova

reciklaza kablova srbija

Reciklaža Dakić

Otkup i reciklaža kablova

_

Naša osnovna delatnost je reciklaža otpadnih kablova. Po tome smo se izdvojili među kompanijama koje se bave reciklažom i zauzeli smo značajno mesto na tržištu Srbije.
Pri prijemu otpadni kablovi se pregledaju i analiziraju da bi se utvrdila njihova tačna vrednost.
Imamo najbolje alate dostupne na tržištu za reciklažu 3000 metričkih tona kablova svakog meseca.
Naš specifični način obrade nam daje optimalnu ponovnu upotrebu svih materijala u kablovima.

Otkup kablova za recikliranje

_

Koraci procesa su 100% mehanički i omogućavaju da se različite frakcije komponenti kabla progresivno razdvoje, da bi se na kraju dobio metal sa 99.99% čistoće. Da bi se materijali najbolje odvojili za recikliranje i da bi se optimizovao kvalitet gotovog proizvoda, mi smo na proces ugradili brojne sisteme kao što je optičko sortiranje i razdvajanje. Naše dugogodišnje iskustvo i naša patentirana tehnologija pružili su nam prepoznatljivost u svetu recikliranja kablova i ujedno omogućili da uvek imamo najbolje ponude za otkup kablova za recikliranje, i u velikim industrijskim postrojenjima kao i kod fizičkih lica.

Materijali visoke vrednosti iz svih električnih kablova i njihovo recikliranje, važan su izvor vrednih sirovina koje se mogu vratiti u ekonomski ciklus. Sa našim specijalnim tehnikama sortiranja, može se stvoriti kvalitet koji je jednak kvalitetu primarnog materijala koji ima mnogo mogućih primena i koji se onda može ponuditi po najboljim cenama na tržištu sirovina.